โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
ผู้บริหาร

นางเตือนใจ รักษาพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/06/2016
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 42519
Page Views 50364
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
มุ่งพัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษาและบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ จัดสภาพแวดล้อม แหล่งเรียนรู้และเทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้ สร้างเสริมคุณธรรมจริยธรรม เห็นคุณค่าความเป็นไทยในท้องถิ่นของตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  ยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ