โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
ผู้บริหาร

นางเตือนใจ รักษาพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/06/2016
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 42511
Page Views 50356
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

1. พัฒนาคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการศึกษา

2. พัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานวิชาชีพ 

3. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้

4. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้แหล่งเรียนรู้

5. ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรู้และการบริหารจัดการ

6. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรม คุณค่าความเป็นไทยใน  ท้องถิ่นตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

7.บริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล