ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.17 KB 48583
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48194
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
>รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 100
ทะเบียนงานวิจัยในชั้นเรียน-ปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.82 KB 48221
ทะเบียนงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.23 KB 48489
ทะเบียนงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.48 KB 48272
sar 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 48485
sar 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 48246
sar ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 48600
ป.5 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.26 MB 48341
ป.5 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับบุคคล 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48519
ป.4 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.64 MB 48527
ป.4 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับบุคคล 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.19 MB 48538
ป.2 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 861.78 KB 48450
ป.2 คะแนนข้อสอบกลางรายงานระดับบุคคล 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 932.5 KB 48413
แบบประเมินบูรณาการรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.41 KB 48286
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.5 KB 48478
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.6/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.65 KB 48455
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.6/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 115.56 KB 48555
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.5/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.08 KB 48315
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.5/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.19 KB 48206
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.4/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.94 KB 48160
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.4/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.31 KB 48171
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.3/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.09 KB 48272
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.3/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 48422
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.2/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 116.15 KB 48587
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.2/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.88 KB 48195
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/3 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.56 KB 48475
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.68 KB 48406
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.72 KB 48291