โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.17 KB 33661
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 33690
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
ทะเบียนงานวิจัยในชั้นเรียน-ปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.82 KB 34182
ทะเบียนงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.23 KB 34152
ทะเบียนงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.48 KB 33925
sar 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 33672
sar 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 33658
sar ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 33660
ป.5 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.26 MB 33747
ป.5 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับบุคคล 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.81 MB 33783
ป.4 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.64 MB 33733
ป.4 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับบุคคล 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.19 MB 33742
ป.2 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 861.78 KB 33733
ป.2 คะแนนข้อสอบกลางรายงานระดับบุคคล 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 932.5 KB 33734
แบบประเมินบูรณาการรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.41 KB 33772
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.5 KB 33778
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.6/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.65 KB 33804
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.6/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 115.56 KB 33766
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.5/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.08 KB 33767
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.5/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.19 KB 33761
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.4/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.94 KB 33746
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.4/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.31 KB 33770
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.3/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.09 KB 33749
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.3/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 33762
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.2/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 116.15 KB 33761
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.2/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.88 KB 33759
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/3 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.56 KB 33763
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.68 KB 33737
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.72 KB 33784