ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.17 KB 48608
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48211
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
>รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 115
ทะเบียนงานวิจัยในชั้นเรียน-ปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.82 KB 48225
ทะเบียนงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.23 KB 48502
ทะเบียนงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.48 KB 48285
sar 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 48499
sar 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 48250
sar ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 48613
ป.5 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.26 MB 48345
ป.5 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับบุคคล 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48522
ป.4 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.64 MB 48531
ป.4 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับบุคคล 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.19 MB 48541
ป.2 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 861.78 KB 48463
ป.2 คะแนนข้อสอบกลางรายงานระดับบุคคล 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 932.5 KB 48426
แบบประเมินบูรณาการรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.41 KB 48289
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.5 KB 48482
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.6/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.65 KB 48461
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.6/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 115.56 KB 48560
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.5/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.08 KB 48318
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.5/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.19 KB 48210
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.4/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.94 KB 48164
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.4/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.31 KB 48175
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.3/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.09 KB 48285
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.3/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 48425
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.2/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 116.15 KB 48590
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.2/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.88 KB 48198
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/3 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.56 KB 48478
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.68 KB 48419
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.72 KB 48308