ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2563 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 103.17 KB 48595
ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ
แผนปฏิบัติการ ปี 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 1.75 MB 48198
ฝ่ายบริหารงานวิชาการ
>รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปีการศึกษา 2564 103
ทะเบียนงานวิจัยในชั้นเรียน-ปีการศึกษา2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.82 KB 48223
ทะเบียนงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 95.23 KB 48490
ทะเบียนงานวิจัยในชั้นเรียนปีการศึกษา2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 97.48 KB 48273
sar 2562 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.25 MB 48487
sar 2560 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 4.14 MB 48248
sar ปี2559 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 2.52 MB 48601
ป.5 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.26 MB 48343
ป.5 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับบุคคล 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.81 MB 48520
ป.4 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.64 MB 48528
ป.4 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับบุคคล 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.19 MB 48539
ป.2 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 861.78 KB 48451
ป.2 คะแนนข้อสอบกลางรายงานระดับบุคคล 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 932.5 KB 48414
แบบประเมินบูรณาการรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.41 KB 48287
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.5 KB 48479
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.6/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.65 KB 48458
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.6/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 115.56 KB 48557
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.5/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.08 KB 48316
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.5/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.19 KB 48207
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.4/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.94 KB 48161
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.4/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.31 KB 48172
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.3/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.09 KB 48273
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.3/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 48423
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.2/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 116.15 KB 48588
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.2/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.88 KB 48196
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/3 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.56 KB 48476
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.68 KB 48407
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.72 KB 48295