โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ป.5 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.26 MB 25
ป.5 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับบุคคล 2555 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.81 MB 30
ป.4 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 1.64 MB 21
ป.4 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับบุคคล 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 2.19 MB 23
ป.2 รายงานคะแนนข้อสอบกลางระดับโรงเรียน 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 861.78 KB 18
ป.2 คะแนนข้อสอบกลางรายงานระดับบุคคล 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 932.5 KB 22
แบบประเมินบูรณาการรายวิชาหน้าที่พลเมือง 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 47.41 KB 50
รายชื่อนักเรียน ปีการศึกษา 2559 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 209.5 KB 38
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.6/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 114.65 KB 55
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.6/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 115.56 KB 40
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.5/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.08 KB 41
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.5/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.19 KB 34
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.4/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 112.94 KB 26
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.4/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.31 KB 41
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.3/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.09 KB 36
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.3/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.5 KB 36
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.2/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 116.15 KB 39
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.2/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 113.88 KB 33
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/3 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.56 KB 42
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/2 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.68 KB 26
ประเมินผลค่านิยม 12 ประการ ป.1/1 2558 Excel Spreadsheet ขนาดไฟล์ 109.72 KB 49