โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
คณะผู้บริหาร

นางเตือนใจ รักษาพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางรังสิมา พานประเสริฐ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา