โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
ภาพกิจกรรม
9-10 พ.ค.62 อบรมเตรียมความพร้อมครูโครงการ English for all
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับครู ในโครงการเด็กไทยพูดภาษาอังกฤษได้ (English for All) ระหว่างวันที่ 9-10 พฤษภาคม 2562 โดยมี อาจารย์ดวงกมล สาโรจน์สัมพันธ์ และอาจารย์ณัฐพล กำเนิดรัตน์ จากโรงเรียนวิสุทธรังษี ร่วมด้วยอาจารย์พิชิต นามูลเพ็ง จากโรงเรียนบ้านหนองไผ่ เป็นวิทยากรในการจัดกิจกรรม และวิทยากรนันทนาการจาก สพป.กจ. เขต 1
โพสเมื่อ : 10 พ.ค. 2562,17:01   อ่าน 239 ครั้ง