ภาพกิจกรรม
อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์การประเมิน PA

อบรมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมตามเกณฑ์การประเมิน PA
https://drive.google.com/drive/folders/1gOzqAlMtGzMGQEoKxvp3s2kfG6nVPGsE?usp=sharing
โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 2565,13:16   อ่าน 25 ครั้ง