ภาพกิจกรรม
ทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 2 มีนาคม 2566 โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง จัดกิจกรรมงานทำบุญครบรอบวันก่อตั้งโรงเรียน
ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกแก่นักเรียนบุคลากรในโรงเรียนให้มีความกตัญญ รักองค์กรของตน พร้อมร่วมกันอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยอันดีงามที่ได้ปฏิบัติสืบต่อกันมาเป็นประจำทุกปี โดยร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ครูเก่าของโรงเรียน และผู้ปกครองนักเรียน
โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 2566,23:33   อ่าน 14 ครั้ง