ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 66

โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 66

โพสเมื่อ : 05 มี.ค. 66
ประชุมผู้ปกครอง 2/2565
โพสเมื่อ : 07 พ.ย. 65
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง ขอแสดงความยินดีกับข้าราชการครูและนักเรียน
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 65
รับมอบเงินบริจาคให้กับโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง เพื่อให้ในกิจการของโรงเรียน
โพสเมื่อ : 23 ส.ค. 65
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 65

โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65

โพสเมื่อ : 07 มิ.ย. 65
รับการนิเทศ ติดตาม และตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนและการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 65
ศึกษาธิการเข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในช่วงเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา2565
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 65
ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 65
กิจกรรม ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ และทำความสะอาด บริเวณโรงเรียนก่อนเปิดภาคเรียน
โพสเมื่อ : 15 พ.ค. 65
ประกาศเรื่องการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565
โพสเมื่อ : 12 พ.ค. 65
รายงานผลการประเมินตนเองของสถานศึกษาปี 2564
โพสเมื่อ : 15 เม.ย. 65
จดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง
โพสเมื่อ : 08 มี.ค. 65
ประกาศโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง เรื่องการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
โพสเมื่อ : 28 ก.พ. 65
ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ที่โรงพยาบาลท่าม่วง
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 65
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง จัดประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 23 ก.พ. 65
โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงขอเเสดงความยินดีกับครูที่ได้รับรางวัล
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 65