โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
ข่าวประชาสัมพันธ์
31 ต.ค.60 เปิดภาคเรียนที่ 2 (อ่าน 18) 23 ก.ย. 60
11 ต.ค.60 เข้าร่วมการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมระดับเครือข่ายแม่กลอง (อ่าน 17) 23 ก.ย. 60
9-10 ต.ค.60 ป.6 เข้าค่ายภาษาอังกฤษ (อ่าน 30) 23 ก.ย. 60
11-30 ต.ค.60 ปิดภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 20) 23 ก.ย. 60
4-6 ต.ค.60 ค่ายลูกเสือ ป.1 - ป.6 (อ่าน 19) 23 ก.ย. 60
3 ต.ค. 60 นักเรียนอนุบาลปิดภาคเรียน (อ่าน 17) 23 ก.ย. 60
29 ก.ย. 4-6 ต.ค.60 ค่าย STEM (อ่าน 15) 23 ก.ย. 60
28 ก.ย. 60 งานแสดงมุทิตาจิตครูเกษียณ เริ่ม 8.30 น. (อ่าน 16) 23 ก.ย. 60
25 - 27 ก.3 60 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 ชั้น ป.1 -ป.6 (อ่าน 8) 23 ก.ย. 60
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง (อ่าน 26) 15 ก.ย. 60
ประกาศโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง เรื่อง ปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า (อ่าน 30) 08 ก.ย. 60
4 กันยายน 60 ผอ.เตือนใจ รักษาพงศ์ร่วมพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการ Thailand StemFestival 2017 (อ่าน 28) 02 ก.ย. 60