โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
ข่าวประชาสัมพันธ์
1 พฤษภาคม 2563 - นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 มาซื้อเสื้อผ้านักเรียนและอุปกรณ์การเรียน
  นักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 1-3 มาซื้อเสื้อผ้านักเรียนและอุปกรณ์การเรียรและนำใบเสร็จ มารับเงินเงินค่าเสื้อผ้านักเรียนที่ห้องเรียนอาคารอนุบาล
  ตั้งแต่เวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 2563,13:29   อ่าน 42 ครั้ง