ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 9 มิถุนายน 2565 นางจารุวรรณ วงษ์วรเทวา ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง คณะครูทุกท่าน และนักเรียนทุกคน ร่วมกันจัดกิจกรรมพิธีไหว้ครูประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดีให้แก่นักเรียน ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักความรัก ความเมตตา ความผูกพัน ระหว่างครูกับนักเรียน และยังเป็นการแสดงความเคารพและระลึกถึง พระคุณของครูบาอาจารย์
หมายเหตุ : ภาพและเนื้อหาในจดหมายข่าวประชาสัมพันธ์ของโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุงจัดทำขึ้นเพื่อการประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรม และการดำเนินงานของโรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง เพื่อให้นักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบการดำเนินงานของโรงเรียนเท่านั้น ไม่มีเจตนาอื่นใดแอบแฝง
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 2565,18:01   อ่าน 714 ครั้ง