โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
ข่าวประชาสัมพันธ์
21-22 พ.ย. 61 โรงเรียนเป็นสถานที่แข่งขันทักษะภาษาไทย ปิดเรียน 2 วัน (อ่าน 9) 21 พ.ย. 61
24-25 ก.ย. 61 สอบปลายภาคเรียนที่ 1 (อ่าน 48) 15 ก.ย. 61