โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
ผู้บริหาร

นางเตือนใจ รักษาพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/06/2016
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 42525
Page Views 50370
คณะบุคลากร

นางสาวมารีนา จันศรี
ครูผู้ช่วย

นางสาวรจนา เครือบุตร
ครู คศ.1

นางวรพรรณ กล่อมจิต
ครู คศ.3

นางสาวเสาวนีย์ กุลทอง
ครู คศ.1

นางอุไรวรรณ รักยิ้ม
ครู คศ.2

นางดวงใจ มากทรัพย์
ครู คศ.3

นางพิมพ์สิริ เจริญวัย
ครู คศ.3

นางอรวิภา พิมพ์พระพรหม
ครู คศ.3

นางนิตยา จันทร์พินิจรัตน์
ครู คศ.3

นางสาววารุณี ทิพยะ
ครู คศ.1

นางวิไลวรรณ สมบูรณ์ทวี
ครู คศ.2

นางทัศนีย์ มีจั่นเพ็ชร์
ครู คศ.3

นายสุมินทร์ ้เลาว้าง
ครูผู้ช่วย

นายสันติสุข ทิวากร
ครู คศ.3

นางรัชกิจ ไพศาลเอื้ออาทรกุล
ครู คศ.3

นายอภิชาติ จันทร์สว่าง
ครู คศ.3

นายปภังกร ทิพสิงห์
ครู คศ.1

นางจันทร์แรม มะรุมเครือ
ครู คศ.2

นางสาวจรรยา ตันธีระพลชัย
ครู คศ.3

นายสรพงษ์ วงษ์ดี
ครู คศ.2

นายคเณศวร์ เกิดผล
ครู คศ.1

นางสาวภัทรา อินทร์เกตุ
ครูธุรการ

นายมนตรี ดวงแก้ว
นักการภารโรง

นางสาวกนกวรรณ ด่านเจริญ
ครูผู้ช่วย