โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
ผู้บริหาร

นางเตือนใจ รักษาพงศ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 16/06/2016
ปรับปรุง 21/06/2017
สถิติผู้เข้าชม 42518
Page Views 50363
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายเขียว เบญพาด
ตำแหน่ง : ประธานกรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พลตรีสำเริง เกิดผล
ตำแหน่ง : รองประธาน
ชื่อ-นามสกุล : พระครูกาญจนสุตคุณ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : พระครูวัชรกาญจนภรณ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายพิสิษฐ์ กาญจนภิญพงศ์
ตำแหน่ง : การปกครองส่วนท้องถิ่น
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุนันท์ มณีวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวพง มาโนช
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายสุวิทย์ มณีวงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสุภาวดี ชัยชื่นชอบ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : กำนันวิชัย ลิ้มเจริญ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสุกัญยาณี เอี่ยมผดุง
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางวิมล เรืองพยุงยศ
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นายนำชัย เกียรติศิริกุล
ตำแหน่ง : กรรมการ
ชื่อ-นามสกุล : นางอุไรวรรณ รักยิ้ม
ตำแหน่ง : กรรมการ
ตัวแทนจาก : ครู
เบอร์โทร :
ชื่อ-นามสกุล : นางเตือนใจ รักษาพงศ์
ตำแหน่ง : กรรมการและเลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้บริหาร
เบอร์โทร :