คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรสุดา มีเทพ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2556
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปนัดดา ภู่นาค
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2557
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด้กหญิงภัทรวดี มีเทพ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2558
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายญาณวัฒน์ ไวลิขิต
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2559
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธันวา ทองกลาง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2560
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวลันตา เรืองขจร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2561
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัญรัชภัทร ทูลธรรม
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2562
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 5/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภคมัย เรืองขจร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2563
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงรัตติกาล ภู่เปลี่ยน
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2564
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2565
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/1
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2566
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5/1