โรงเรียนวัดศรีโลหะราษฎร์บํารุง
86 หมู่ที่ 1 ถนนแสงชูโต  ตำบลท่าม่วง  อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี 71110
เบอร์โทรศัพท์ 0-3461-1101
คณะกรรมการนักเรียน
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงภัทรสุดา มีเทพ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2556
ระดับชั้น : ป.6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงปนัดดา ภู่นาค
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2557
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด้กหญิงภัทรวดี มีเทพ
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2558
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายญาณวัฒน์ ไวลิขิต
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2559
ระดับชั้น : ประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กชายธันวา ทองกลาง
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2560
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ชื่อ-นามสกุล : เด็กหญิงวลันตา เรืองขจร
ตำแหน่ง : ประธานนักเรียน 2561
ระดับชั้น : ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6