ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทองเเดง การเเข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comicscrip) ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงณัฐวดี สุกใส
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,12:09   อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญทองเเดง การเเข่งขันสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comicscrip) ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรสิตา รอดรื่น
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,12:08   อ่าน 8 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน การเเข่งขันกวีเยาวนรุ่นใหม่ กลอน 4 ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : เด็กชายบุญอุ้ม ปุริมะ ชั้น ป.6/1
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,12:06   อ่าน 7 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลระดับเหรียญเงิน การเเข่งขันกวีเยาวนรุ่นใหม่ กลอน 4 ระดับชาติ ครั้งที่ 70
ชื่อนักเรียน : ด.ญ.ญาใจ เเสงนุ่ม ป.6/2
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,12:05   อ่าน 6 ครั้ง