ผลงานครู
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นายสุมินทร์ เลาว้าง
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,13:11  อ่าน 16 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวแคทรียา นาคเนียม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,11:58  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวดุจเดือน อู่อรุณ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,11:57  อ่าน 11 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน :
ชื่ออาจารย์ : นางสาวกนกวรรณ ด่านเจริญ
ตำแหน่ง : ครู คศ.1
โพสเมื่อ : 06 มี.ค. 2566,11:53  อ่าน 12 ครั้ง
รายละเอียด..